Rederier Information

Tsugaru Strait Ferry Co., Ltd

Alla rutter: Japan: Hokkaido.

Tillämpning av färjorna

För färje tidtabeller, taxor och bokning information: .

TSUG

Book now:

Headquarter J Hakodate, Yubinbango041-0821 +81 138 43 4545 www.tsugarukaikyo.co.jp/global/english/

www.ferrylines.com uses cookies, to encrease visitors experiance. More informations here OK